PATRONAT

Konferencja pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Włodzimierza Gromskiego.

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Mgr Piotr Drzewiński
 • Iwona Bieleń
 • Dr Anna Śledzińska-Simon
 • Dr Magdalena Tabernacka

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. dr hab. Jan Jeżewski - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Jolanta Blicharz
 • Prof. dr hab. Urszula Kalina-
  -Prasznic
 • Prof. dr hab. Elżbieta Kundera
 • Prof. dr hab. Adam Błaś
 • Prof. dr hab. dr h.c. Leon Kieres
 • Prof. dr hab. Jerzy Supernat
 • Dr Jerzy Korczak
 • Dr Magdalena Tabernacka

ORGANIZATORZY

 • Instytut Nauk Administracyjnych
 • Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji ISKRA

PATRONAT HONOROWY

Dolny Śląsk - Patronat honorowy marszałka województwa dolnośląskiego
Wrocław

PATRONAT MEDIALNY

Samorząd terytorialny
Młodzi Wrocław
Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju
PAP - Przegląd Administracji Publicznej
uniwersal

WSPÓŁPRACA

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
ARAW - Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej