Cel konferencji

Celem konferencji naukowej jest zwrócenie uwagi i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów metropolizacyjnych, zarówno wśród studentów, doktorantów jak i pracowników naukowych. Wrocław wraz z jego obszarem aglomeracyjnym stanowi intensywnie rozwijający się rejon, zarówno w przestrzeni społecznej ja i ekonomicznej. Dlatego tez podczas konferencji jeden dzień będzie poświęcony ściśle Aglomeracji Wrocławskiej.

Konferencja może być także okazją dla pracowników administracji publicznej do pogłębienia wiedzy w tej specyficznej i ciągle nie do końca opisanej dziedziny.

Konferencja z założenia jest interdyscyplinarna, wezmą w niej udział specjaliści z różnych dziedzin, takich jak: urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne, administracja publiczna, socjologia miasta, geografia i inne.

Proponowane przez autorów ujęcie zagadnienia metropolizacji w założeniach ma ująć ten problem w nowym świetle. Chodzi o systemowe spojrzenie na kwestię wielkich polskich miast i ich miejsca w strukturze terytorialnej Polski. Konferencja wpasowuje się w bieżącą tematykę o nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a tym samym o podziale środków między metropolie a mniejsze miasta. Projekt jest także próbą odnowienia dyskusji o przyszłości Aglomeracji Wrocławskiej.