Kontakt

Adres do korespondencji:

Dr Anna Śledzińska-Simon
Katedra Prawa Konstytucyjnego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Adres e-mail: metropolizacja.konferencja@gmail.com

  • Iwona Bieleń

    Tel. 535 581 530

  • Piotr Drzewiński

    Tel. 660 090 447