Miejsce obrad

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Wydział Prawa Administracji Ekonomii jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Konferencja odbędzie się:

Pierwszego dnia (19.04) w budynku D (ul. Uniwersytecka 7-10; 50-145; Wrocław) w salach: 2d (Sala im. Witolda Świdy) I piętro oraz 2.02d piętro II.

Drugiego dnia (20.04) w budynku C (ul. Więzienna 8/12; 50-118 Wrocław) w sali: Amfiteatr B/C Budynek C, II piętro.

Budynek D:

Budynek C:

Gmach główny: