O konferencji

Badaniami nad metropoliami i procesem metropolizacji od lat zajmują się specjaliści z wielu dziedzin. Pierwsze prace poświęcone temu zagadnieniu powstały w Stanach Zjednoczonych w latach 20-stych i 30-stych XX w. Wraz z pojawieniem się tego zjawiska w latach 50-tych również w Europie Zachodniej rozpoczęto zagłębiać się w ten temat.

Proces metropolizacji odbywa się na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony, rozwija się dzięki globalizacji, gdzie wielkie miasta stają się centrami zarządzającymi przepływem kapitału, informacji i ludzi. Zaś z drugiej, rozrastają się fizycznie w przestrzeni i coraz mocniej oddziałując na otoczenie. We współczesnym świecie to właśnie wielkie metropolie zaczynają powoli zastępować państwa narodowe w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, a w przyszłości możliwe, że i w politycznych. Także i polskie miasta po transformacji ustrojowej podlegają podobnym procesom.

Wielka reforma samorządowa z 8 marca 1990 r. oraz z 1998 r. upodmiotowiły lokalne społeczności i wyposażyły je w prawa i obowiązki. Jednak nadal nie zdecydowano się uregulować statusu wielkich polskich miast w strukturze podziału terytorialnego państwa. Z wielu powodów jest to kwestia niebagatelna i w obecnym kształcie stanowi poważną lukę systemową.

Konferencja organizowana przez Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji jest próbą zmierzenia się z tą skomplikowaną tematyką. Chcemy spojrzeć na ten temat z wielu perspektyw, czerpiąc także z dorobku innych krajów. Konferencja będzie zmierzała do połączenia teorii z praktyką.

Wieloaspektowość i aktualność zagadnienia może zainteresować zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się samorządem terytorialnym w Polsce.