O nas

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji jest kołem naukowym działającym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Powstało w maju 2011 r. i jest jednym z najprężniej rozwijających się organizacji studenckich na Wydziale. Zgodnie z §6 Statutu KN ISKRA cel naszej działalności to:

"Pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań Studentów w dziedzinie nauki administracji oraz nauki prawa administracyjnego w zakresie szeroko rozumianej sfery działania administracji publicznej i zasad oraz praktyki funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i popularyzowanie badań z zakresu zasad działania państwa i społeczeństwa".

Do tej pory zrealizowaliśmy im. in.:

Konferencję naukową pn. "Przejawy dyskryminacji we współczesnym świecie."

Wernisaż prac plastycznych o mediacji i praktyce działania sądów w Polsce.

Konferencję naukową pn. "Instytucjonalna dyskryminacja – czy w XXI wieku osoby niepełnosprawne są dyskryminowane?"

Działalność wydawniczą – wydawanie w formie elektronicznej czasopisma naukowego "Przegląd Administracji Publicznej" – www.przeglad.prawo.uni.wroc.pl.

Współpracowaliśmy z kołem naukowym Samorządowców z UMCS w Lublinie w organizacji konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie. Studium przypadku Lublin i Wrocław."